Huurderscommissie De Rustmaat stelt zich voor

De rustmaat aan de Monnickskamp in Huizen, 55+ complex van Woonzorg Nederland.

De Rustmaat heeft totaal 183 wooneenheden. Een deel hiervan is gesitueerd in het hoofdgebouw en een deel “buiten”. Mij is, als voorzitter van de huurderscommissie, gevraagd om iets te vertellen over het wel en wee in onze woongemeenschap. Ik ben hier voorzitter en samen met de secretaris en penningmeester vormen wij het Dagelijks Bestuur van de huurderscommissie. Wij hebben een uitstekende relatie met onze Bewonersconsulent en Regiomanager. Niet onbelangrijk want in zo’n gevarieerde woongemeenschap gaat heel wat om. Dan is het fijn als de lijnen kort en duidelijk zijn.

Op de begane grond van het hoofdgebouw hebben wij een grote recreatiezaal. Onze bewoner hoeft zich niet eenzaam te voelen want er is voldoende aanbod aan activiteiten. Denk hierbij aan sjoelen, handwerken, biljarten, borrelen en babbelen, koffie drinken, bingo. Een paar maal per jaar organiseren wij een feestmiddag. Oudjaarsavond wordt ook gezamenlijk uitgeluid. Ik zal vast nog wel iets vergeten.

Een heel groot voordeel is dat De Rustmaat gesitueerd is aan een groot winkelcentrum waar onze bewoners via de achterdeur met hun rollator naar toe kunnen. Zo blijven ze zo lang mogelijk zelfstandig.

Als huurderscommissie bezoeken we de vergaderingen van het Landelijk Huurders Platform. Dat vinden wij heel belangrijk. Als wij ons laten zien worden we ook gezien. We leren er ook steeds weer van. Wij worden ook betrokken bij de besprekingen over de prestatieafspraken met de gemeente.

Ik denk dat ik zo in grote lijnen wel een inkijk heb kunnen geven in het wel en wee van de Rustmaat in Huizen.

Ria van der Doef, voorzitter huurderscommissie