Terugblik op het jaar 2023

Het jaar was pas begonnen en nu is het alweer voorbij. En wat voor een jaar! En nieuwsgierig geworden naar de terugblik op 2022 komt naar voren dat daar al een groot deel van de agenda voor 2023 was neergelegd.

Eens kijken wat het jaar heeft opgeleverd.

Natuurlijk de opstart van de aangekondigde regionalisering. Maar wat is het moeilijk om iets geheel nieuws goed vorm te geven, de aanloop goed te plannen en te kijken of alle ideeën kloppen.
Het heeft langer geduurd dan gedacht, heeft meer middelen en inspanningen gekost dan gedacht en door de ziekte van één van de spillen van de nieuwe pilot een teleurstelling te verwerken.
Toch is men doorgegaan en gelukkig is onze man in Dirkshorngoed opgeknapt. Wat een goed nieuws, vooral voor hem en een stukje ook voor de pilot. Ons bestuurslid, Paul Jansen, die coördinator is van de pilot, aangevuld met de nodige ondersteuning vanuit het bestuur, doet geweldig werk, legt een gedegen fundament.

Jaarvergadering 2023

Dit kan niet zonder een solide database, een informatiecentrum waarin alle informatie van de HC’s staan. Tom Stam heeft deze klus aangepakt en samen met Cees Bol (jawel, hij is niet helemaal weg) en medewerkers van Woonzorg een geweldig product gemaakt. Tom wil graag nog de mening van een externe professional en dat gesprek vindt dit jaar nog plaats.
We hoeven dus niet veel meer te bedenken. We gaan verder met uitvoeren en alles wat er in de pilot wordt bedacht wordt vastgelegd en uitgerold, in fasen, over het land. We hopen eind 2025 hiermee gereed te zijn. Dit is echt één van de belangrijkste onderwerpen van het LHP!

Onze jaarvergadering; we worden steeds professioneler en we hebben een geweldige jaarvergadering gehad. Jammer dat we afscheid moesten nemen van Ces Bol, maar hij blijft betrokken bij het LHP vanuit een andere rol. Hij kreeg de gouden speld van het LHP, een fraaie oorkonde en een mooie attentie voor zijn jarenlange bijdrage aan de ontwikkeling van het LHP. Cees, nogmaals dank!!

Ook mochten we een aantal HC’s welkom heten én een aantal contactpersonen. Tevens vonden we een tweetal kandidaat bestuursleden en mocht de voorzitter nog aanblijven voor een volgende termijn.
De officiële handelingen werden verricht en onder leiding van Thea de Feijter liep de dag als een trein. Her middag deel stond in het teken van de Participatie en de bijdrage van mevr. Christine Bleijenberglector Participatie aan de Hogeschool van Den Haag was een mooie afsluiting van de dag.
Tenminste niet nadat Arnold Pureveen door het bestuur van het LHP was bedankt voor zijn steun en toewijding aan het LHP, waarbij in de afsluiting nog een aantal laatste afspraken zijn gemaakt die in 2023 moeten worden afgesloten: servicekosten, participatie/financiering daarvan en bewonersconsulenten.
Na deze prachtige dag de opmaat naar onze grootste uitdaging in het bestaan van het LHP, onze Huurders Manifestatie, later in samenwerking met de Woonbond omgedoopt tot Huurders Kennis Festival. Het resultaat was boven ieders verwachting. Meer dan 1100 inschrijvingen voor een wervelend programma met inspirerende inleiders en leiders van en kennissessies. Kijk op onze website voor een impressie. Dat zegt meer dan 1000 woorden hier. Het bestuur is dankbaar dat we dit enorme evenement zo succesvol hebben voorbereid en afgesloten. Nu nog zorgen dat de accu’s weer worden opgeladen. Over dit evenement volgt een uitgebreid verslag op de jaarvergadering van 29 mei 2024.

Folder Woonzorg servicekosten

Jammer genoeg zagen we een aantal onderwerpen, waarvan we dachten dat die nu wel konden worden afgesloten, toch weer meer aandacht nodig hadden.
Eén daarvan is de Knelpuntendossiers; daarvan zagen we helaas weer een gestage toenamen en dat heeft geleid tot een ferm standpunt van uw bestuur. Gelukkig zitten we weer op hetzelfde spoor, maar kwam er wel naar voren dat de geformuleerde “rode draden” niet correct binnen de organisatie van Woonzorg waren uitgedragen en veel te vrijblijvend werden toegepast. Jammer, want opnieuw beginnen is lastig en neemt weer veel te veel energie weg.

Ook de uitrol van de afrekening servicekosten ging niet vlotjes. Ons door beide partijen getekend beleidsdocument” Servicekosten afrekenen doen we samen” bleek teveel een onbekend document en krijgt een nieuwe invulling en uitrol in 2024. We zijn er hard mee bezig.
Een erg belangrijk onderwerp, de “gemende complexen” en de afrekening servicekosten blijkt een erg ingewikkeld verhaal. Bestuurslid Paul Jansen heeft deze ingewikkelde zaak ontrafelde en heeft een veelbelovend begin gemaakt, samen met medewerkers en RvB van Woonzorg om deze zaak definitief goed te regelen. De zaak is ogenschijnlijk erg moeilijk, maar een frisse blik van Paul heeft inzicht geboden in een dan niet zo moeilijke materie. Hulde Paul voor je doorzettingsvermogen en je bereidheid om voor 79 complexen de juiste afrekening gestalte te geven

Het jaarverslag geeft u een getrouw beeld van alles hetgeen er in 2023 heeft plaatsgevonden.

Het bestuur is heel blij dat er twee kandidaat bestuursleden zijn toegetreden, Dhr. John Klaassen uit Steenwijk en dhr. Vijay Sampatsing uit Hoofddorp. Dhr. Klaassen heeft versneld zitting genomen in het bestuur van het LHP omdat Laurens de Reus zijn aftreden bekend heeft gemaakt. John Klaassen is zijn beoogd opvolger en neemt alvast een kijkje in de keuken. U weet, je bent niet eerder een echt bestuurslid van het LHP dan nadat u instemming heeft gegeven op onze a.s. jaarvergadering.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van kandidaat bestuurslid Rosi Straten. Om persoonlijke redenen zag zij een intrede in het bestuur niet als haar roeping en we hebben op gepaste wijze afscheid van haar genomen. We vinden het erg jammer, maar respecteren de keuze van Rosi.

De inzet van alle ( kandidaat) bestuursleden heeft ertoe mogen leiden dat het jaar 2023 misschien wel het meest succesvolle jaar is geweest in de geschiedenis van het bestaan van het LHP. Nu is met de mooie taak de resultaten aan u te laten toekomen in de eerst komende 2 jaren.

We danken u voor uw bijdragen vanuit het land en zien uw inzet graag tegemoet.