Van de bestuurstafel

Voor jullie ligt of staat de nieuwe nieuwsbrief, het informatiemedium van het Landelijk Huurders Platform. In deze nieuwsbrief gaan veel onderwerpen voorbij komen en hopen we inhoudelijk veel met jullie te delen. Wat zou het fijn zijn dat jullie, de huurderscommissies en anderzijds aangeslotenen deze nieuwsbrief ook gaan delen met geïnteresseerde medebewoners van jullie gebouw of complex. Is het een idee om eens te kijken of er leuke onderwerpen zijn die geplaatst kunnen worden op de televisieschermen? Tenslotte heeft iedere commissie recht op minimaal 2 artikelen op de schermen! Maak er gebruik van, is ons advies.

Dan over naar de bezigheden van het bestuur van het LHP. Want wat is er weer veel gebeurd. En wat worden er mooie resultaten geboekt. We hebben nu echt het idee dat de gewenste samenwerking, en daardoor de verbetering in processen zichtbaar gaat worden. Dat merk je als eerste aan de sfeer en de stemming in het gebouw waarin jullie wonen, en vooral met wie je moet samenwerken vanuit Woonzorg Nederland. Helaas zal dit nog niet overal zo zijn, maar er is echt reden voor optimisme en het is ook aan de commissies om mede inhoud te geven aan de veranderingen. Dat begint met wederzijds vertrouwen en geïnteresseerdheid. Zoals jullie weten; Communicatie is een kunst en je moet blijven oefenen.

Verder is het bestuur zeer druk geweest met onze jaarlijkse vergadering in Harderwijk. De opkomst had wat beter gekund, maar er zullen best redenen zijn geweest waarom er wat minder belangstelling was. Het bestuur zou graag weten wat de reden is dat er commissies niet zijn geweest. Informeer ons en we doen ons voordeel er weer mee! Graag jullie informatie via info@lhp-wzn.nl.

De dag zelf was geweldig met een verdrietig randje, want… helaas heeft Cees Bol ons bestuur moeten verlaten. De vrolijke kant is, dat hij het bestuur blijft ondersteunen en we hebben een mooie overeenkomst met hem gesloten voor de komende jaren. Het afscheid van Cees was voor hem overdonderend en we hebben een oude traditie weer in het leven geroepen: Cees heeft de Gouden Speld van verdienste ontvangen voor al het werk dat hij heeft verricht. Verderop vinden jullie een verslag van de dag.

Ook zijn de voorbereidingen voor de regionalisering van start gegaan. De aftrap voor de proef in Noord-Holland is 15 mei in Dirkshorn gedaan en gelukkig waren er behoorlijk wat geïnteresseerde commissies en hebben we een heel inspirerende dag gehad. We zijn goed van start gegaan. Ook hierover verderop een verslag.

De voorbereidingen voor het Huurdersevent, te houden op 18 november a.s. in de Reehorst in Ede zijn in volle gang en dat gaat voorspoedig. Een heel grote klus, maar gelukkig samen met de Woonbond, én gesteund door de Raad van Bestuur van Woonzorg en door de Raad van Commissarissen vertrouwen we erop dat we eindelijk eens de huurmarkt en het bouwen van woningen en wijken gaan bekijken door de ogen van de gebruiker, namelijk jullie, de huurders. Het evenement is gratis toegankelijk. De reiskosten zijn voor rekening van het LHP. Ook hierover meer in deze nieuwsbrief.

Eerst maar tot zover, want anders vullen alleen de bestuur mededelingen de hele nieuwsbrief.