Het cafetaria-model

Wat is dat nou weer? Ja het cafetaria model. In een cafetaria kun je kiezen wat je wilt. Van een simpele frikandel tot een complete maaltijd. Die keuze is er nu ook onder andere met betrekking tot de inzet van de bewonersconsulent.

De huurders kunnen via de huurderscommissie aangeven welke diensten zij wel willen afnemen van de bewonersconsulent en aan welke diensten geen behoefte (meer) is. Dat heeft uiteraard consequenties voor de servicekosten.

Neemt een complex/gebouw minder diensten dan nu af van de bewonersconsulent dan zullen er ook minder servicekosten betaald gaan worden. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook- meer diensten is meer servicekosten.

Ook zonder dat de bewonersconsulent in actie komt moeten er natuurlijk wel zaken geregeld worden. Er moet worden schoon gemaakt, het glas moet een paar keer per jaar worden gewassen, als er een eigen tuin is moet die worden onderhouden enzovoort. Het is goed om deze zaken te bespreken en met elkaar vast te leggen en het moment dat de afspraken geëvalueerd worden.

Ook het spreekuur van de bewonersconsulent kan worden meegenomen in de afweging van de noodzaak. De frequentie kan bijvoorbeeld naar boven of beneden worden bijgesteld.

Het is wel belangrijk dat de meerderheid van de huurders achter deze nieuwe aanpak staat. In principe geldt het takenpakket voor één jaar waarna beide partijen om de tafel gaan om te bespreken wat wel en wat minder goed ging. Waarna nieuwe afspraken voor het volgende jaar worden gemaakt.

De keuze is dus reuze maar realiseert u zich wel dat minder taken van de bewonersconsulent vaak wel inhoudt dat er meer taken voor rekening van de huurders komen. Woonzorg blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het totale gebouw/complex. Maar samen werkt u aan het woongeluk voor alle huurders.

Het cafetaria model staat opgenomen in de overeenkomst van het LHP met Woonzorg over de servicekosten. Op onze website kunt u uitgebreidere informatie vinden: https://www.landelijkhuurdersplatform.nl/huurderscommissies/servicekosten/