Proef regionalisering

Het Landelijk Huurders Platform gaat per 15 maart 2023 een proef doen met “regionalisering”.  De bedoeling is dat het LHP dichter naar de huurders toekomt en samen met Woonzorg problemen voorkomt of ze snel oplost zodat het geen lang slepende zaken worden.

De proef vindt plaats in Noord Holland Noord (boven het Noordzeekanaal).  Een van de zaken die wijzigt is dat er een communicatie laag bij komt. De bewonersconsulent is aanspreekpunt voor de huurders en de huurderscommissie en vormen samen al het overleg in het complex. Als er verschillen van mening blijven bestaan gaat het overleg naar de clustermanager van Woonzorg en de regio organisatie.

En als die er niet uitkomen gaat het naar het bestuur van het LHP en de Raad van Bestuur van Woonzorg.

De regio organisatie bestaat uit een 5 of 6-tal actieve leden van huurderscommissies uit het gehele gebied. Zij wordt aangevuld met iemand van het bestuur van het LHP die de verbindende factor is met het bestuur, met informatie van en naar het bestuur.

Die regio organisatie houdt kantoor in een kantoorruimte van Woonzorg, centraal in het pilot gebied waar gewerkt kan worden. De regio organisatie is de gesprekspartner voor de clustermanager.

De proef duurt tot het einde van het jaar en zal uiteraard gemonitord worden. We hopen er van te leren wat goed gaat en wat beter kan zodat we in een volgend gebied daarvan profijt hebben. Als het een succes is, wordt zo gebied na gebied aangepakt. In totaal zijn er 7 gebieden welke overeenkomen met de werkgebieden van Woonzorg. Normaal gesproken zijn er twee clustermanagers actief in zo’n gebied.

Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrieven en onze website op de hoogte van de proef en wat men zoal tegen gaat komen. Het uiteindelijke doel is dat de huurders meer woongeluk gaan ervaren.