Van de bestuurstafel

Het jaar 2023 schiet alweer op. De eerste 2 maanden zijn al bijna voorbij als dit stuk wordt geschreven en gepubliceerd.

Er staat in 2023 veel te gebeuren en dat willen wij graag met u delen.

Allereerst zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van de jaarvergadering op 10 mei aanstaande in Harderwijk. U ontvangt in maart de benodigde uitnodigingen en bijbehorende stukken. U kunt zich dan opgeven bij “de Nieuwe Wind, met het aanmeldingsformulier. Het belooft een uitdagende en energieke dag te worden. Ook zullen voor het eerst de aangestelde contactpersonen aanwezig zijn en zullen nieuwe huurderscommissies zich voorstellen. Ook de benoeming van nieuwe bestuursleden is een prachtig moment. Het is een vol programma, maar dat is ook een mooie uitdaging.

Ten tweede is de voorbereiding in volle gang van het kwalitatief “huurdersonderzoek”. Een samenwerking met Woonzorg Nederland. Verder op in deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Ten derde is het LHP, samen met de Woonbond, bezig een groot huurdersevenement te organiseren. Dit evenement is geheel toegesneden op de mensen die huren en waarvan u als commissie of u als contactpersoon de vertegenwoordiger bent. Wij willen graag dat beleidmakers, politiek en corporaties eens door úw ogen gaan kijken naar de toekomst en de wensen van ú over waar en hoe u zou willen/kunnen wonen. Ook de rol van de bouwers en architecten wordt betrokken en natuurlijk de woonspecialisten van de diverse Kamerfracties.

Niet alleen de senioren zijn in beeld, maar ook de jongeren en de mensen die in de huursector geen kant op kunnen. Wij gaan proberen een echte toekomstvisie te starten, waarbij de echte knelpunten naar voren komen en welke oplossingen u als huurders kunt inbrengen. Het evenement moet ergens in november gaan plaatsvinden. U hoort snel nader van ons.

Verder willen wij graag vermelden dat het LHP én Woonzorg een regioproef gaan opstarten. Het LHP wil graag dichter bij u haar uitvoerende werkzaakheden gaan uitvoeren. Ook hier leest u meer over verderop in deze nieuwsbrief.

Als laatste kunnen wij u meedelen dat de “uitrol” van de nieuwe manier van afrekening Servicekosten. U heeft al eerder kennis genomen via het informatieboekje, maar nu alles landelijk gaat functioneren blijkt helaas dat er wel nog iets niet helemaal goed geland is in de organisatie van WZNM. Dus gaan wij (als voorstel) samen, LHP en WZN het land in om nu in een keer de zaken goed uit te leggen en misverstanden te voorkomen. Ook hierop komen wij nog apart bij u terug.

Het is een vol programma en wij rekenen op uw steun.