Jaarvergadering

De jaarvergadering van het LHP is op 29 mei gehouden in het Van der Valk hotel in Harderwijk. Alle Huurderscommissies zijn uitgenodigd en alle leden van zo’n commissie zijn welkom.

Het is dit jaar een bijzondere vergadering. Zo wordt er een stelselwijziging van de servicekosten gepresenteerd. Dat houdt in dat elke huurderscommissie straks kan kiezen in hoeverre ze de bewonersconsulent willen inschakelen en hoe de honorering daarvan geregeld gaat worden. Dit heeft best grote consequenties en dus is het van belang om aanwezig te zijn en te horen hoe een en ander in de nabije toekomst gaat verlopen. Er zijn twee fondsen namelijk het ontstoppingsfonds en het glasfonds. Ook daarover is belangrijk nieuws wat in de vergadering bekend wordt gemaakt.

Een ander onderwerp wat aan de orde komt op de jaarvergadering is de bijdrage van scootmobielen en elektrische fietsen wanneer die niet thuis worden opgeladen. De prijzen voor stroom zijn dermate gestegen dat de huidige vergoeding niet meer realistisch is. Vandaar een wijziging die aan u wordt voorgelegd.

Tenslotte gaan we alle bezoekers informeren over de regionalisering. Hoe het is gegaan met de pilot en hoe we verder willen gaan. Daarbij zijn we afhankelijk van mensen die een rol willen spelen in een regio commissie. Daar speelt ook bij dat ongeveer de helft van de complexen van Woonzorg kleiner is dan 60 woningen. Om daar een Huurderscommissie te vormen is moeilijk want er zijn niet zoveel bewoners. Het plan is dat een goed lopende huurderscommissie van een groter complex zich ook een beetje gaat ontfermen over zo’n klein complex. Zo’n kleiner complex kan dan wel een contactpersoon hebben zodat ze toch gehoord worden maar ook informatie krijgen.

Kortom….het wordt een belangrijke jaarvergadering waar veel zaken worden besproken. U bent van harte welkom om alles uit eerste hand te horen en mee te denken en te spreken.

Tot 29 mei in Harderwijk!