Van de bestuurstafel

Beste lezers en medehuurders van Woonzorg Nederland.

Soms wordt er wel eens vergeten dat je alleen een bestuursfunctie binnen het LHP kunt vervullen als je huurder bent van Woonzorg Nederland (WZN). De meeste bestuursleden zijn dit al jaren en bijna iedereen heeft een functie gehad binnen huurderscommissies. Op die manier is ervaring opgedaan in de communicatie met WZN en afrekening servicekosten, en vele andere zaken.

Bovendien heeft iedere huurder van WZN, voor ons mensen die huren, langjarige levenservaring en ervaring in beroepen en/of bedrijfsleven.Ga eens na wat een schat aan ervaring en bronnen van kennis. Ook mogelijk vanuit de kerkelijke, maatschappelijke of politieke verbanden bent u een hoeksteen van de samenleving en van onschatbare waarde voor ons senioren, én voor ons werk als bestuursleden van het LHP. Samen maken we ongelofelijk veel mogelijk. Dat is gebleken tijdens ons mooie Huurders Kennis Festival op 18 november jl. te Ede. De landelijke politiek, de verschillende koepelorganisaties en het bedrijfsleven waren verrast door de organisatiekracht en veerkracht van het LHP. En wat zijn we trots dat we juist zoveel voor u kunnen en mogen betekenen.

De afgelopen drie jaar hebben in het teken gestaan van het vernieuwen van de interne bedrijfsstructuur van het LHP. Ook de nieuwe overlegstructuur met WZN is zeer succesvol geweest. Maar we horen u, bij het lezen van deze woorden denken, wanneer merken wij daar nu iets van? Ongemerkt zijn er al een aantal zaken voor u in uw voordeel in verandering gezet. Denk aan de afrekening servicekosten, uw grotere deelname aan de Prestatieafspraken (Participatie), veel meer gerichte informatie aan u via de beeldschermen en zo nog een aantal zaken die niet meteen in het oog springen.

Het zijn allemaal voorbodes van wat er nu echt gaat gebeuren want… het LHP heeft tot aan nu de eigen organisatie en de contacten met WZN verbeterd. Nu gaan we dichter naar u toe. Het motto van onze jaarvergadering is niet voor niets: LHP….Dichterbij en de bedoeling is om na de jaarvergadering ons motto om te zetten naar…LHP Dichtbij.

De eerste stap, LHP Dichterbij, gaan we vorm geven d.m.v. de terugkeer van de regiovergaderingen. En dat gaan we 2 x doen dit jaar, één keer in het voorjaar en 1 x in het najaar. U krijgt alle informatie op tijd, want we zien u graag. We gaan dan niet vertellen wat wij hebben bedacht voor u, maar we willen graag van u horen wat u denkt nodig te hebben om goed te kunnen functioneren binnen uw huurderscommissies, én wat u daarbij van het LHP verwacht en mag verwachten. Binnenkort krijgt u de uitnodigingen en de bijbehorende informatiemap.

Om het LHP nog meer inhoud te geven zien we u ook graag aanwezig op onze jaarvergadering op 29 mei in Harderwijk. Noteer deze datum en reserveer hiervoor tijd, want er gaat veel gebeuren! We hebben de Raad van Bestuur als meedenkend partner bereid gevonden om hun ervaring en expertise in te zetten om de nieuwe koers succesvol te maken. Tevens hebben de voordracht commissarissen de nieuwe koers omarmd. Uw inbreng op 29 mei a.s. is één van de pijlers van het succes.

Er komt binnenkort veel informatie op u af en we vragen u om die met aandacht te lezen. Natuurlijk geven wij graag antwoord op uw vragen en zien uw opmerkingen met belangstelling tegemoet. Graag herhaal ik hier nogmaals het motto van een vorige jaarvergadering: Sámen doen=samen dóen.

Veel leesplezier en succes met het mooie werk dat u voor uw medehuurders mag doen.

Bestuur Landelijk Huurders Platform