Pilot Regionalisering

In 2019 is door het bestuur van het LHP een studie en ongevraagd advies richting Woonzorg Nederland gegaan over het werken in regio’s in Nederland.

Het doel was en is nog steeds, om de afstand tussen huurderscommissies en het bestuur van het LHP te verkleinen. Ook willen wij u beter leren kennen en veel
meer informatie krijgen over uw wensen en behoeftes bij de uitvoering van uw mooie en eerbare taak – van waarde zijn voor de mensen die huren van Woonzorg Nederland – in de breedste zins des woords. (Mooi gezegd toch?? Staat in de statuten van het LHP!!)

Toen Woonzorg in het najaar van 2022 aankondigde zelf vanuit een nieuwe gebiedsindeling te gaan werken zag het bestuur kans om eigen plannen vorm te geven. Samen met ons eigen bestuur, adviseurs en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woonzorg Nederland is een zorgvuldig plan uitgewerkt. In de winter van 2022/2023 is de aanzet gegeven tot een proef in Noord-Holland Noord, de zogenaamde Pilot.

De voorbereidingen zijn intensief geweest, want alles moest worden uitgevonden en met elkaar besproken en natuurlijk ook met diverse medewerkers van Woonzorg gedeeld. De bedoeling van het hele project is om op diverse niveaus beter en sneller met elkaar te kunnen communiceren en werken én dat de blokkades in andere gesprekslijnen worden opgeheven. Zowel door u als huurderscommissies of contactpersonen, als door het bestuur van het LHP. Daarbij worden de medewerkers van Woonzorg ontlast van onnodige discussies en verdwijnen misverstanden snel en/of worden voorkomen. Zo kunnen zij zich beter aan hun taken wijden.

Een geweldige nieuwe basis voor de zo noodzakelijke samenwerking tussen Huurderscommissies/contactpersonen, LHP en Woonzorg Nederland. Met de kennis die we opdoen in Noord-Holland Noord, met de medewerking van de eerste regiovertegenwoordiging (5 afgevaardigden van huurderscommissies) én de betrokkenen van de Woonzorg regio kunnen we zaken als “servicekostenafrekening”, prestatieafspraken/participatie en vele andere onderwerpen snel met u delen omdat het regiokantoor lekker dichtbij is.

Het eerste kantoor is gevestigd in Dirkshorn, in de Hornhoeve. Een geweldige start en uitvalsbasis. Op 28 augustus is de startgroep, begeleid door bestuurslid
Paul Jansen, geïnstalleerd. De eerste documenten zijn gemaakt en het Plan van Aanpak is in voorbereiding.

Een inspannende en spannende tijd, maar vol vertrouwen kijkt het bestuur uit naar de mooie dingen die zich ontvouwen en die van waarde zijn voor u.

Voor nadere informatie of deelname kunt u zich wenden tot het bestuur van het LHP via ons emailadres: info@lhp-wzn.nl of via het contactformulier op onze website.