Van de bestuurstafel

Nu de zomer grotendeels verstreken is kondigt de laatste fase van 2023 zich aan en daarin zijn geen kleine opgaven en uitdagingen.

De regionaliseringspilot in Noord-Holland bevindt zich in de laatste fase van de voorbereidingen.

Verder zijn de voorbereidingen van het Huurders Kennis Festival samen met de Woonbond, in een afrondend stadium. Wij kondigen nu vast aan dat binnenkort een “nieuwbrief special” bij u binnenkomt, geheel gewijd aan dit Festival dat op 18 november a.s. in de Reehorst te Ede plaatsvindt.

De begrotingen worden weer opgemaakt, zowel bij het bestuur van het LHP als bij Woonzorg Nederland en dat is een lastige klus, maar wel zeer dankbaar. Onze financiële mensen zijn er druk mee en eind september moet alles gereed zijn.

We zijn trots op het begroeten van twee kandidaat-bestuursleden en die hebben hun eerste verkenningen al gedaan. In deze en de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

Het bestuur groeit in omvang, kennis en kwaliteit en dat is voor de toekomst en het fundament van het LHP van het grootste belang.
Hopelijk mogen we binnenkort ook nog vrouwelijke kandidaten begroeten, want slechts 1 vrouwelijk bestuurslid is wel erg karig. De stem van de vrouwen moet meer doorklinken binnen het bestuur en de representatie richting Woonzorg en andere partijen.

Het grootschalige onderzoek van LHP en Woonzorg, Wonen met Plezier, is afgerond en is ook weer een mooi uitgangspunt voor het Huurders Kennis Festival in november. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over dat onderzoek.

Zorgen!
Het bestuur van het LHP maakt zich zorgen over de manier van communiceren op diverse niveaus. Tijdens de vele bezoeken aan Huurderscommissies en
Activiteitencommissies ontmoeten de bezoekende en helpende bestuursleden steeds vaker een scherpe en vaak ongenuanceerde toon in discussies en bejegeningen. Dat geldt voor mensen die huren onderling op complexniveau, maar ook in verharding van de toon richting onze bestuursleden en medewerkers van Woonzorg Nederland.

Hiervan zijn wij erg geschrokken en hoewel het bijna normaal lijkt te zijn geworden iedereen af te rekenen en te beledigen, alleen maar om je eigen gelijk te halen, is dit voor het bestuur niet langer acceptabel. Wij zijn tenslotte vrijwilligers die zich met hart en ziel, gedurende vele uren per week, inzetten voor de belangen van de mensen die huren, u dus!

We vragen u dus met klem om op volwassen wijze met iedereen te praten en het met elkaar eens te kunnen zijn dat je het niet met elkaar eens bent. De grootste mond heeft meestal niet gelijk, maar blokkeert met verbaal geweld de inbreng van de goedwillende en meestal minder taalvaardige of schuchtere medehuurders. Dit geldt overigens ook voor de houding richting de medewerkers van Woonzorg Nederland.

We zijn ervan overtuigd dat door de regionale vertegenwoordigingen in de toekomst ook ontsporingen kunnen worden voorkomen.