Het oprichtingsbestuur/de initiatiefgroep stelt alle huurders van het complex schriftelijk op de hoogte van het voornemen om een huurderscommissie op te richten met een voorstel voor een datum voor de oprichtingsvergadering en een voorstel voor het opstellen van een kandidatenlijst voor het te vormen bestuur.

draagvlak