De uitkomst van de verkiezing wordt z.s.m. na de oprichtingsvergadering schriftelijk aan de huurders bekendgemaakt. Er zijn immers ook huurders die niet naar de oprichtingsbijeenkomst zijn geweest. Ook zij moeten ook geïnformeerd worden.Er is nu sprake van een huurderscommissie. De bestuursleden komen zo spoedig mogelijk bij elkaar en bepalen wie de rol van voorzitter, secretaris of penningmeester gaat vervullen.
Binnen zes weken na de oprichtingsvergadering schrijft de huurderscommissie de eerste jaarlijkse vergadering uit. Hier wordt het bestuur voorgesteld en de plannen voor het eerst jaar bekendgemaakt.

vergaderen - vacatures