Inschrijving bij de Kamer van Koophandel en openen van een bankrekening

kvk

U kunt de huurderscommissie als vereniging inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Op basis van de inschrijving ontvangt de huurderscommissie een inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel. Met dat nummer kan een zakelijke bankrekening worden geopend op naam van de huurderscommissie.

Is de jaarlijkse bijdrage van Woonzorg Nederland aantoonbaar ontoereikend voor de betaling van de bankkosten, dan kan de huurderscommissie bij de bewonersconsulent een aanvraag indienen voor een aanvullende bijdrage.

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan via de website van de Kamer van Koophandel.

Activiteitencommissie

Wanneer de Activiteitencommissie enige omvang krijgt (inkomsten genereert), dan is het advies om ook een inschrijving te regelen met een aparte juridische rechtsvorm, bij de Kamer van Koophandel en ook een zakelijke bankrekening te openen.  Als de omvang van de activiteiten gering is, kan worden volstaan met een schriftelijke verantwoording en de gelden kunnen dan bijvoorbeeld worden bijgehouden op een sub-rekening van een privérekening.

BANKREKENING VOOR DE VERENIGING

De vereniging is opgericht. Nu willen jullie een bankrekening openen. Dat kan alleen voor verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister. Wil je voor een informele vereniging een bankrekening? Dat kan ook, maar het is dan een particuliere rekening. In de naam van die rekening staat dan jouw naam en daarachter Huurderscommissie X.

Voor alle andere verenigingen open je een zakelijke bankrekening. Waar moet je dan op letten als je die rekening gaat openen.

Eisen die de bank stelt
De exacte eisen die de bank aan de aan te leveren documenten stelt, kunnen van bank tot bank verschillen. Doorgaans volstaat de volgende papierwinkel:

  • De naam van de vereniging.
  • Het vestigingsadres.
  • Een uittreksel Kamer van Koophandel (indien ingeschreven). Dit kan een gewaarmerkt papieren exemplaar zijn, of een gewaarmerkt elektronisch exemplaar. Kies je voor dit laatste, goedkopere alternatief, maak dan geen afdruk: die is niet geldig.
  • Vermelding van de penningmeester en andere personen die over de rekening mogen beschikken op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Een (scan van) de notariële akte van oprichting. Neem bij een bezoek aan de bank wel het origineel mee, zodat een van de medewerkers het stempel “Origineel gezien” kan zetten.
  • Van elk bestuurslid:
  • De functiebenaming.
  • De voor- en achternaam.
  • Het woonadres.
  • Een kopie paspoort of identiteitsbewijs. Ook het origineel meenemen.