• Het stemmen op een kandidaat kan alleen tijdens de oprichtingsvergadering, is schriftelijk en geheim.
  • Ieder appartement heeft 1 stem.
  • Er kan een mandaat/ volmacht worden afgegeven bij een stemming op personen.
  • De kiescommissie, liefst volledig onafhankelijk, is verantwoordelijk voor het goede verloop van de stemming en zorgt voor het ophalen van de kiesbiljetten, het tellen van de stemmen en het uitbrengen van het verslag van de uitkomst van de stemming tijdens de oprichtingsvergadering.
  • De uitkomst van de stemming wordt door de kiescommissie schriftelijk vastgelegd en ondertekend en vervolgens overhandigd aan de voorzitter van de initiatiefgroep.