1. Brief wens oprichting huurderscommissie

Een groep huurders stuurt met vermelding van hun contactgegevens een brief naar alle huurders van het wooncomplex met de wens dat zij namens de huurders willen optreden als overlegpartner voor Woonzorg Nederland. Ofwel deze groep bewoners geeft te kennen dat ze als officiële huurderscommissie de huurders van het wooncomplex wil vertegenwoordigen bij Woonzorg Nederland.

  1. Onderwerpen

Via bovengenoemde brief laat de huurderscommissie in oprichting ook weten welke onderwerpen zij wil bespreken met Woonzorg Nederland. En wat ze daarvan vindt. Huurders wordt opgeroepen desgewenst daarop te reageren.

  1. Instemming huurders

De groep huurders vraagt via bovengenoemde brief instemming van de overige huurders, en ook om eventuele bezwaren te melden.

  1. Aanmelden bij LHP en Woonzorg Nederland

Na instemming van de huurders en afwezigheid van relevante bezwaren meldt de nieuwe huurderscommissie zich aan bij het LHP met het PDF formulier  of door het invullen van het registratieformulier op de website van het LHP. De huurdercommissie meldt zich bij Woonzorg Nederland aan via de bewonersconsulent.

  1. Erkenning

Is de juiste procedure gevolgd, stemmen de huurders in en zijn er geen relevante bezwaren, dan wordt de huurderscommissie als overlegpartner erkend door Woonzorg Nederland en krijgt zij de financiële vergoeding. De erkenning is voorwaardelijk. De erkenning kan worden ingetrokken als blijkt dat de huurderscommissie niet voldoet aan de WOHV. Of als toch nog blijkt dat onder de huurders relevante bezwaren bestaan tegen de huurderscommissie. Ook kan de erkenning ingetrokken worden als de huurders aangeven zich niet vertegenwoordigd te voelen door de huurderscommissie

  1. Informeren

Na erkenning van de huurderscommissie als overlegpartner informeert de bewonersconsulent de huurders van het wooncomplex hierover.

  1. Bankrekening openen, inschrijven Kamer van Koophandel

Indien de huurderscommissie een zakelijke bankrekening wil openen, is het aan te bevelen dat de huurderscommissie zich als vereniging, dus als rechtspersoon, organiseert. De vereniging zal zich dan ook moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Aan het gebruik van een bankrekening zijn kosten verbonden. Zie voor informatie de website van de Kamer van Koophandel. Voor meer informatie over rechtspersonen kunt u bij een notaris terecht.

  1. Voorbereiden huurdersvergadering

Nadat de huurderscommissie bij het LHP is aangemeld en door Woonzorg Nederland is erkend, organiseert de huurderscommissie een vergadering voor alle huurders van het wooncomplex. Indien de huurderscommissie ervoor kiest een reglement vast te stellen (zie voorbeeld reglement Woonbond op de website van het LHP) wordt in deze vergadering het reglement huurderscommissie vastgesteld. Het bestuur van de huurderscommissie presenteert de plannen voor het komend jaar (volgens de eisen van de WOHV). Geeft toelichting op de werkwijze en manier van communiceren van de huurcommissie.

  1. Opheffen huurderscommissie

Wordt de huurderscommissie opgeheven? Dan moeten er afspraken gemaakt worden over de wijze waarop het bezit en het geld van de huurderscommissie teruggegeven wordt aan de deelnemers van de activiteiten of aan alle huurders.