Het belang van een reglement en statuten

Een huurderscommissie

Een huurderscommissie is niet verplicht om een vereniging op te richten. Is de wens om over een zakelijke bankrekening te beschikken, dan is inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Zie bijlage werkwijze inschrijving Kamer van Koophandel.

Vereniging

Wanneer een huurderscommissie besluit tot oprichting van een vereniging met leden, dan zijn statuten verplicht en die dienen te voldoen aan de Wet Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) en de Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (Wbt).

De Wet Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) bevat diverse voorwaarden waaraan een huurderscommissie moet voldoen, namelijk vertegenwoordiger zijn van de huurders in het overleg met de verhuurder en belangenbehartiger. Dat vereist een goede afstemming en informatievoorziening richting de huurders.

De Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbt) heeft tot doel om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

Voor het opstellen van een huishoudelijk reglement wordt verwezen naar het voorbeeldreglement van een bewonerscommissie (lees huurderscommissie) van de Woonbond.

Voor het opstellen van statuten wordt verwezen naar de voorbeeldstatuten van de Woonbond. Voor alle duidelijkheid, een huurderscommissie kan volstaan met een huishoudelijk reglement, er zijn geen statuten nodig.

wetten