Een huurderscommissie is iets anders dan een activiteitencommissie. Een activiteitencommissie heeft geen wettelijk kader. En er is geen sprake van een formele overlegsituatie met Woonzorg Nederland zoals bij de huurderscommissie.

De activiteitencommissie ontstaat op initiatief van een aantal huurders die de verantwoording op zich willen nemen om activiteiten te organiseren voor huurders.

  • Een activiteitencommissie draagt bij aan een positief sociaal leefklimaat waarin mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten en interesses te delen.
  • De activiteitencommissie kan huurders betrekken bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten.
  • Door de activiteitencommissie georganiseerde activiteiten worden onder meer gefinancierd vanuit de bijdragen van de huurders die deelnemen aan de activiteiten.
  • De activiteitencommissie dient kennis te nemen van het geldende bestemmingsplan en/of de geldende vergunningen van de gemeente en binnen dit kader haar activiteiten te organiseren.
  • De activiteitencommissie kan in samenspraak met alle huurders gebruikmaken van de ontmoetingsruimte in het wooncomplex.
  • Overleg met Woonzorg Nederland is mogelijk als het gaat om het gebruik van voorzieningen nodig voor de organisatie van activiteiten.
  • Wanneer de activiteitencommissie enige omvang krijgt (inkomsten genereert), dan is het advies om ook een inschrijving te regelen met een aparte juridische vorm bij de Kamer van Koophandel en ook een zakelijke bankrekening te openen. Indien de omvang van de activiteiten gering is, kan worden volstaan met een schriftelijke verantwoording. De gelden kunnen dan bijvoorbeeld worden bijgehouden op een subrekening van een privérekening.
  • Wordt de activiteitencommissie opgeheven? Dan moeten er afspraken gemaakt worden over de wijze waarop het bezit en het geld van de activiteitencommissie teruggegeven wordt aan de deelnemers van de activiteiten of aan alle huurders.

Overleg huurderscommissie – activiteitencommissie

Zijn in een wooncomplex zowel een huurderscommissie als een activiteitencommissie aanwezig, dan is het advies om periodiek met elkaar te overleggen voor onderlinge afstemming van ieders activiteiten.  Dit is ook mogelijk door een lid van de activiteitencommissie aanwezig te laten zijn bij vergaderingen van de huurderscommissie.

Combinatie huurderscommissie/activiteitencommissie

Het komt voor dat een huurderscommissie tegelijkertijd de rol van een activiteitencommissie vervult. Daarbij is het van belang om bewust te zijn van de twee verschillende petten.

Een gezamenlijke of aparte bankrekening

Gebruikt de huurderscommissie/activiteitencommissie een gezamenlijke bankrekening, dan is het raadzaam de budgetten voor de huurderscommissie (de bijdrage van Woonzorg Nederland) en voor de activiteitencommissie (gespaard geld van de huurders) in de administratie goed gescheiden te houden. Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken en deze schriftelijk vast te leggen. De voorkeur is om een aparte juridische rechtsvorm te kiezen. Dit geeft de mogelijkheid een aparte zakelijke bankrekening te openen.

activiteitencommissie