Waarom is een huurderscommissie belangrijk?

Het is van belang uw stem te laten horen. U kunt zo nog meer van invloed zijn op uw woonomgeving. Een huurderscommissie heeft op basis van de Wet Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) het recht om een formele overlegpartner te zijn van de verhuurder. Deze wet biedt een wettelijk kader voor overleg met Woonzorg Nederland en invloed op het beleid/beheer van de woningcorporatie. Van het begrip ‘huurderscommissie’ is geen wettelijke definitie opgenomen in de WOHV. Woonzorg Nederland en het Landelijk Huurders Platform zijn overeengekomen dat een huurderscommissie bij Woonzorg Nederland valt onder de wettelijke definitie van ‘bewonerscommissie’, zoals omschreven in artikel 1 lid 1 onder g van de WOHV.

De huurderscommissie kan onder andere in overleg met Woonzorg Nederland over:

  • Dienstverlening, zoals schoonmaak en glasbewassing
  • Servicekosten
  • Onderhoud gebouw
  • Verduurzaming
  • Woon- en leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of groenvoorziening

Prestatieafspraken

De Woningwet geeft de huurderscommissie het recht om als volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan de lokale prestatieafspraken. Zo bestaat de mogelijkheid voor de huurderscommissie de belangen van de huurders op gemeentelijk niveau te behartigen. Daarmee is het belang van een huurderscommissie groter dan ooit.