Minimaal eenmaal per twee maanden vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de directie van Woonzorg Nederland. In dit overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het beleid van Woonzorg Nederland. Hierbij kunt u denken aan:

• Huurprijzen en huurverhoging
• Kwaliteit van de woningen
• Dienstverlening en klachtafhandeling
• Servicekosten
• Belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en
nieuwbouw en verkoop van huurwoningen etc

In onze eigen overleggen worden zaken besproken, die zowel huurderscommissies als huurders aangaan, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de uitvoering van het beleid van Woonzorg Nederland voor de mensen die huren. Daarnaast informeert het bestuur u via de nieuwsbrief over actuele beleidsontwikkelingen en lopende zaken. Naast onze Algemene Vergadering adviseert het LHP u tijdens onze jaarlijkse regionale bijeenkomsten over de wet- en regelgeving en over onderwerpen die op dat moment een belangrijke rol spelen. Sinds de algemene vergadering van 2020 wordt er door het LHP niet meer gesproken over bewonerscommissies maar over huurderscommissies.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.