Wat doet de Huurderscommissie?

Onderstaand vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de huurderscommissie:

  1. De huurderscommissie behartigt de belangen van huurders in een wooncomplex:
  • Houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten.
  • Betrekt huurders bij haar standpuntbepaling.
  • Organiseert tenminste eenmaal per jaar een vergadering voor de huurders:
  • Legt dan verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar.
  • Bespreekt haar plannen voor het aankomende jaar en legt deze vast.
  • Stelt huurders van het wooncomplex in de gelegenheid aan te sluiten bij de huurderscommissie.
  1. De huurderscommissie is namens het wooncomplex de formele overlegpartner van Woonzorg Nederland.