Wat is het doel en de taak van een huurderscommissie?

Wat doet de Huurderscommissie?

Onderstaand vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de huurderscommissie:

  1. De huurderscommissie behartigt de belangen van huurders in een wooncomplex:
  • Houdt huurders op de hoogte van haar activiteiten.
  • Betrekt huurders bij haar standpuntbepaling.
  • Organiseert tenminste eenmaal per jaar een vergadering voor de huurders:
  • Legt dan verantwoording af over haar activiteiten in het afgelopen jaar.
  • Bespreekt haar plannen voor het aankomende jaar en legt deze vast.
  • Stelt huurders van het wooncomplex in de gelegenheid aan te sluiten bij de huurderscommissie.
  1. De huurderscommissie is namens het wooncomplex de formele overlegpartner van Woonzorg Nederland.
Terug naar de gereedschapskist
CONTACT OPNEMEN