PRESTATIEAFSPRAKEN

Wat zijn prestatieafspraken?

In de prestatieafspraken wordt de bijdrage van een woningcorporatie vastgelegd aan de opgave op het gebied van de volkshuisvesting in een bepaalde gemeente.

De verantwoordelijkheid voor woonbeleid ligt op lokaal niveau. Volgens de Woningwet zijn gemeenten verplicht woonbeleid te formuleren in een Woonvisie.
Problemen die lokaal spelen, moeten lokaal opgelost worden. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

De Woningwet zegt dat corporaties daarom naar redelijkheid moeten bijdragen aan het lokale woonbeleid van de gemeente. De basis hiervoor legt de gemeente bijvoorbeeld in een (redelijke) woonvisie, woonprogramma, wijkplannen. Via prestatieafspraken komen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties vervolgens tot gezamenlijke inspanningen. Bij de totstandkoming van prestatieafspraken zijn nadrukkelijk ook de huurdersorganisaties betrokken. De huurdersorganisaties geven in de samenwerking naar prestatieafspraken een extra gewicht aan het belang van huurders

Handen

Wie voeren de gesprekken bijvoorbeeld, wie zitten er ‘aan tafel’?

In het algemeen zitten de clustermanagers aan tafel bij het maken van de afspraken. Maar dit kan ook wel verschillen naar gelang de opgave. Bij een grote uitbreidingsopgave zit bijvoorbeeld ook de assetmanager aan tafel. In andere gemeenten heeft Woonzorg enkel intramuraal vastgoed en schuift de accountmanager aan bij de gesprekken. Hier willen we ook steeds meer naar toe dat gezien de opgave verschillende leden van het regieteam aanschuiven bij het maken van de prestatieafspraken.

Wat voor onderwerpen komen er zoal ter sprake?

We hebben 6 thema’s die we graag willen bespreken met onze gemeenten namelijk:

  • Woonformules en zorgvastgoed: uitbreiding en transformatie
  • Leefbaarheid, participatie, zorg en ontmoeten
  • Betaalbaarheid
  • Woonruimteverdeling
  • Duurzaamheid
  • Veiligheid
Alles over prestatieafspraken

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

CONTACT OPNEMEN