Toolkit

Vraagt u zich al een tijdje af waarom u een huurderscommissie zou moeten oprichten, wat de voor- en nadelen zijn, waarover u op grond van de Overlegwet mag meepraten, wat u er allemaal voor zou moeten doen, hoe u erkend kan worden door Woonzorg en het LHP en nog veel meer?

Het LHP heeft, samen met Woonzorg Nederland een gereedschapskist (TOOLKIT) ontwikkeld. Hierin vindt u heel veel informatie en antwoorden op al die vragen.
Zoals het er nu voorstaat zal deze toolkit in de loop van de maand juni gelanceerd worden.

toolkit
CONTACT OPNEMEN