Landkaart

Regionalisering

Het LHP gaat meer regio gericht werken. De reden is dat het LHP zo dichter bij de huurders en de huurderscommissies kan staan. Op deze manier wil het LHP bereiken dat problemen in samenwerking met Woonzorg snel worden opgelost.

Er is een verdeling gemaakt van Nederland in 7 regio’s. Die komen overeen met de indeling die Woonzorg hanteert voor de asset managers. De eerste lijn van contact is de huurder of huurderscommissie met de bewonersconsulent. Mochten die er niet uitkomen dan gaat het naar de tweede lijn die bestaat uit de clustermanager(s) en de regio organisatie van het LHP.

De regio organisatie bestaat uit een aantal afgevaardigden van huurderscommissies plus een bestuurslid van het LHP die de schakel vormt naar het volledige bestuur. Vaak zijn er in een regio twee clustermanagers actief.

De regio organisatie en de clustermanager(s) werken nauw samen met het uiteindelijke doel om de huurders meer woongeluk te bezorgen door duidelijkheid te geven en eventuele problemen snel en adequaat op te lossen.

7 6 5 4 3 2 1