BESTUUR

Het LHP heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er een aantal gewone bestuursleden. Als iemand geschikt is om bestuurslid te worden is hij/zij tot de volgende jaarlijkse huurdersvergadering kandidaat lid. Een bestaand bestuurslid ontfermt zich dan over de kandidaat en maakt haar/hem thuis in alles wat nodig is om goed te functioneren.

Samenstelling

Het bestuur probeert qua expertise een zo breed mogelijk scala aan kennis te binden. Ook regionaal wordt gekeken naar een verdeling over het hele land. Alle beslissingen worden met meerderheid van stemmen genomen.

Van links naar rechts
John Klaassen, Tom Stam, Rob Roza, Paul Jansen, Ad van Rooij en Thijs Smeets

Foto Henk van der Beek/Wapenveld

vacature

Vacatures

Het LHP is continu op zoek naar versterking. Bijvoorbeeld doordat termijnen aflopen, omdat bestuursleden stoppen of door welke oorzaak ook is er verloop. Daarom zijn huurders welkom om zitting te nemen in het bestuur of in een van de vakgroepen. Aanmelden kan via De Nieuwe Wind die ook het sollicitatietraject voor haar rekening neemt.

Adviezen

Het LHP geeft het bestuur van Woonzorg gevraagd en ongevraagd adviezen. De basis daarvoor zijn vaak geluiden die worden opgevangen vanuit de huurderscommissies, die het LHP dan vertaalt in een officieel advies. Woonzorg is dan verplicht daar serieus op te reageren.

Jaarvergadering

Elk jaar, omstreeks mei/juni, wordt er een huurdersvergadering gehouden ergens centraal in het land. Het LHP legt dan verantwoording af op financieel gebied en welke acties werden ondernomen met welk resultaat. Het ochtendgedeelte is zakelijk, maar in de middag is er ruimte voor participatie over een thema onderwerp. In 2022 was dat “het eigenaarschap van wonen”, in 2023 was dat “De toekomst begint nu” en in 2024 was dat “LHP dicht(er)bij”.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.