WOONZORG

Woonzorg Nederland is een woningcorporatie die zich ten doel heeft gesteld om senioren een betaalbare en veilige woning te geven in een prettige woonomgeving, waar ze zelfstandig kunnen wonen. Er huren zo’n 45.000 senioren bij Woonzorg.

RAAD VAN BESTUUR
RAAD VAN COMMISSARISSEN

Woonzorg Nederland kent een bestuur van twee mensen, een CEO en een CFO. Zij worden bijgestaan door een Management Team met specialisten op allerlei gebieden.

Het toezicht op het bestuur is in handen van een Raad van Commissarissen die bestaat uit vijf personen. Het LHP heeft geregelde contacten met zowel het Bestuur als de Raad.

Het jaarverslag over 2022 van Woonzorg Nederland vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Woonzorg Nederland en het LHP hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin staat wat ze samen willen bereiken en wat de uitgangspunten zijn. De onderwerpen van overleg zijn benoemd in een schema.

KLACHTEN

In een grote organisatie werken veel mensen en dus gaat er wel eens iets mis. Dan is er de mogelijkheid een klacht in te dienen. Dat start bij de bewonersconsulent. Wordt de klacht niet opgelost, of bent u niet tevreden met de oplossing, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de clustermanager. Indien u alsnog niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich tot slot wenden tot de Klachtencommissie.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.