KLACHTENPROCEDURE

Wanneer u een klacht heeft over Woonzorg Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud of dienstverlening, meldt dan uw klacht allereerst bij de bewonersconsulent.  Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie. Voor een link naar de klachtencommissie klikt of tikt u op de afbeelding rechts.

Voor en tijdens dit traject kunt u advies of bemiddeling aanvragen via het LHP. Na alle relevante informatie van u te hebben ontvangen, zal het bestuur bekijken welke mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen. Het LHP wil achteraf graag weten of de klacht naar tevredenheid is opgelost. Zo krijgen wij een terugkoppeling op onze dienstverlening en kunnen wij daar waar nodig onze dienstverlening verbeteren.

klachten