HUURAANPASSING 2022

huurverhogingen

Net als vorige jaren heeft Woonzorg Nederland het LHP, op basis van de Overlegwet Huurders Verhuurders, om advies gevraagd met betrekking tot het beleid in het kader van de Huuraanpassing voor dit jaar.

Voordat dit beleid tot stand kwam vonden een tweetal oriënterende gesprekken plaats met vertegenwoordigers van Woonzorg en het voltallige bestuur van het LHP.  Deze gesprekken hadden vooral tot doel onze standpunten te kunnen laten horen.

Alhoewel Woonzorg in haar adviesaanvraag stelt goed geluisterd te hebben naar onze standpunten blijkt dat Woonzorg vasthoudt aan haar standpunt dat de huren per 1 juli 2022 dienen te worden verhoogd.

Voor de zelfstandige huurwoningen in de sociale sector zal maximaal het inflatiecijfer over 2021 worden doorberekend, hetgeen een verhoging van de huur betekent met maximaal 2,3%. Maar de meeste sociale woningen krijgen een lagere huurverhoging. Gemiddeld over alle sociale huurwoningen gaat het om ongeveer 1,7%. Voor huurders met hoge inkomens die in een sociale huurwoning wonen zal Woonzorg gebruik gaan maken van de zogenaamde Inkomens Afhankelijke Huurverhoging. De huur van deze huurders met een hoog inkomen gaat sneller naar de maximaal redelijke huur. De extra huur die Woonzorg daarmee ontvangt, wordt gebruikt om de huurverhoging van lage inkomens te verminderen. En om te zorgen dat mensen in een sociale huurwoning met een minimum inkomen een aanvraag kunnen indienen voor huurbevriezing.

Voor de woningen in de vrije sector wordt een huurverhoging doorgevoerd van 3,3 % (inflatie + 1%).

Het LHP staat op het standpunt dat Woonzorg ook voor dit jaar zou moeten afzien van een huurverhoging. Bijvoorbeeld de slechte en steeds verslechterende inkomenspositie, de extreem toenemende inflatie, de sterk gestegen energieprijzen, het uitblijven van een indexering van de aanvullende pensioenen en de dreigende ontkoppeling van de AOW aan het minimumloon zijn daarbij de belangrijkste argumenten. Het LHP heeft dan ook op 17 maart 2022 in haar advies aangegeven niet akkoord te kunnen gaan met de voorgestelde huuraanpassingen.

Het volledige advies van het LHP aan Woonzorg Nederland, van 17 maart 2022 en de reactie van Woonzorg daarop vindt u via onderstaande buttons.

Adviesaanvraag Woonzorg
Advies LHP aan Woonzorg

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@lhp-wzn.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

CONTACT OPNEMEN