HUURAANPASSING 2023

huurverhogingen

Net als vorige jaren heeft Woonzorg Nederland het LHP, op basis van de Overlegwet Huurders Verhuurders, om advies gevraagd met betrekking tot het beleid in het kader van de Huuraanpassing voor 2023.

Voordat dit beleid tot stand kwam vonden een aantal oriënterende gesprekken plaats met vertegenwoordigers van Woonzorg en het voltallige bestuur van het LHP. Deze gesprekken hadden vooral tot doel onze standpunten te kunnen laten horen.

Alhoewel Woonzorg in haar adviesaanvraag, van 8 februari 2023, stelt er op te vertrouwen dat het LHP in de uitwerking die Woonzorg heeft gekozen zal terug herkennen dat Woonzorg zich rekenschap heeft gegeven van de omgevingsanalyse en van onze reacties en suggesties, houdt Woonzorg helaas vast aan haar standpunt dat de huren per 1 juli 2023 dienen te worden verhoogd. Het voorstel van Woonzorg was – heel kort samengevat – om:

• Gematigd: een huurverhoging te kiezen die gemiddeld voor sociaal en vrije sector ligt ruim onder de actuele algemene inflatie dit voorjaar.
• Gestaffeld: de huuraanpassing net als voorgaande jaren te benutten om prijs-kwaliteit meer in balans te brengen (hogere huuraanpassing als de huur ver van maximaal ligt – lagere aanpassing als deze nabij maximaal ligt).
• Naar draagkracht: rekening te houden met relatie huur-inkomen door:
1. Uitvoeren van de wet huurverlaging 575 euro voor lage inkomens
2.Inkomensafhankelijke huuraanpassing (hierna IAH) voor de hogere (midden-)inkomens waarbij we hoogstens de helft van de wettelijk toegestane verhogingsruimte gebruiken;
3. mogelijkheid tot bevriezing of korting voor de laagste inkomens (maatwerk);
• Met herverdeling: in totaal de huursom – dus ook de extra inkomsten uit IAH – binnen de huursom te houden. Daardoor kan bij lage inkomens worden volstaan met een gemiddeld lagere huuraanpassing.

Een gedetailleerd overzicht van de huuraanpassing zoals Woonzorg voorstelt vindt u door te klikken of te tikken op de button onderaan deze pagina.

Het LHP onderschreef, in haar advies van 22 februari 2023, voor een gedeelte de opmerkingen in de advies aanvraag, echter de maatschappij is het afgelopen jaar economisch hard getroffen en veel mensen/huurders verkeren in onzekerheid over hun toekomst. Het zou Woonzorg daarom sieren af te zien in 2023 van de aangekondigde huurverhogingen. Het LHP vroeg Woonzorg nogmaals dringend om in 2023 een 0 % huuraanpassing toe te passen. Ook financieel gezien is dit mogelijk, kijkend naar het financiële jaarplan van Woonzorg Nederland in 2023 en de verdere toekomst.”
Helaas nam Woonzorg in haar reactie van 2 maart 2023 onze adviezen niet over.

De volledige advies aanvraag van Woonzorg van 8 februari 2023 en het advies van het LHP aan Woonzorg Nederland, van 22 februari 2023 en de reactie van Woonzorg daarop vindt u via onderstaande buttons.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.