HUURAANPASSING 2024

huurverhogingen

Net als vorige jaren heeft Woonzorg Nederland het LHP, op basis van de Overlegwet Huurders Verhuurders, om advies gevraagd met betrekking tot het beleid in het kader van de Huuraanpassing voor 2024.

Een afvaardiging van het Dagelijks Bestuur en een afvaardiging van Woonzorg Nederland hebben in een voortraject inhoudelijk gesproken over de voorgenomen huuraanpassingen 2024.

In een lang en inhoudelijke scherpe uiteenzetting heeft het DB van het LHP duidelijk gemaakt dat de huuraanpassingen volstrekt niet noodzakelijk zijn, omdat alle  financiële indicatoren voor WZN meer dan voldoende zijn om aan de eisen van de Autoriteit Wonen te voldoen en om de stabiliteit van WZN te garanderen.

De volledige advies aanvraag van Woonzorg van 1 februari 2024 en het advies van het LHP aan Woonzorg Nederland, van 21 februari 2024 en de reactie van Woonzorg daarop vindt u via onderstaande buttons.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.