WAT IS HET LHP

Minimaal eenmaal per twee maanden vindt er overleg plaats tussen het bestuur en de directie van Woonzorg Nederland. In dit overleg worden onderwerpen besproken die betrekking hebben op het beleid van Woonzorg Nederland. Hierbij kunt u denken aan:

• Huurprijzen en huurverhoging
• Kwaliteit van de woningen
• Dienstverlening en klachtafhandeling
• Servicekosten
• Belangen van huurders bij herstructurering, renovatie en
nieuwbouw en verkoop van huurwoningen etc.

In onze eigen overleggen worden zaken besproken, die zowel huurderscommissies als huurders aangaan, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de uitvoering van het beleid van Woonzorg Nederland voor de mensen die huren. Daarnaast informeert het bestuur u via de nieuwsbrief over actuele beleidsontwikkelingen en lopende zaken. Naast onze Algemene Vergadering adviseert het LHP u tijdens onze jaarlijkse regionale bijeenkomsten over de wet- en regelgeving en over onderwerpen die op dat moment een belangrijke rol spelen. Sinds de algemene vergadering van 2020 wordt er door het LHP niet meer gesproken over bewonerscommissies maar over huurderscommissies.

VISIE EN MISSIE

Het motto is “Samen voor Elkaar” en dat is precies waar het LHP zich mee bezig houdt. Er zijn maandelijkse contacten met de Raad van Bestuur van Woonzorg maar ook regelmatig met de Raad van Commissarissen. Daar worden zaken besproken die alle huurders aangaan zoals onder andere de huurverhoging, de veiligheid van wonen, het wooncomfort, de servicekosten en alle items die huurders bezig houden.

Het LHP communiceert met de huurderscommissies die huurders in een complex vertegenwoordigen maar ook met alle huurders.

Op deze website zijn veel van de onderwerpen te vinden die voor huurders interessant kunnen zijn. En mocht u iets missen….laat het ons dan weten dan kunnen we het aanpassen.

JAARVERSLAGEN

Elk jaar maakt het LHP een jaarverslag. Daarin staan uiteraard de inkomsten en uitgaven maar ook wat het LHP dat jaar heeft gedaan. Welke adviezen er zijn gegeven, de bestuurssamenstelling, wat er is georganiseerd en verder alles wat dat jaar speelde.

INTERN EN EXTERN

Naast een bestuur kent het LHP ook vak- en werkgroepen. Een vakgroep buigt zich over een vraag of probleem en komt dan met een advies naar het bestuur. Een werkgroep heeft een meer permanent karakter. Zo verzorgt de werkgroep communicatie bijvoorbeeld de nieuwsbrieven en de website.

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail naar info@landelijkhuurdersplatform.nl of vul het contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.