Servicekosten

Servicekosten regelen we samen: een nieuwe werkwijze

De afgelopen tijd werkte het bestuur van het LHP samen met Woonzorg aan duidelijke richtlijnen voor het maken van afspraken over de servicekosten en een nieuwe werkwijze.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

Meer samendoen door huurderscommissies actief te betrekken bij het maken van afspraken. De huurderscommissie vervult namens de mensen die huren de belangrijke rol om samen met de bewonersconsulent afspraken te maken over de servicekosten- en wat daarvoor gedaan wordt.
De menukaart ‘inzet bewonersconsulent’, waarin staat aangegeven welke taken worden doorbelast in de servicekosten en waarop in overleg te besparen is. Om de nieuwe werkwijze te ervaren en van te leren, zijn er in het najaar van 2021 vijf huurderscommissies, verspreid over het land, met deze wijze van werken als proef in een zogenaamde pilot aan de slag gegaan.

De laatste versie van het boekje “Afspraken over servicekosten maken we samen” kunt u downloaden of nalezen door te klikken of te tikken op de afbeelding rechts.

servicekosten
CONTACT OPNEMEN