Adviezen

Het LHP geeft het bestuur van Woonzorg gevraagd en ongevraagd adviezen. De basis daarvoor zijn vaak geluiden die worden opgevangen vanuit de huurderscommissies en die het LHP dan vertaalt in een officieel advies. Woonzorg is dan verplicht daar serieus op te reageren.

Advies Huurbeleid 2022
Advies aanvraag groene energie
Ongevraagd advies bijlage huurcontract
Advies aanvraag WZN huuraanpassing 2023
Advies LHP Huuraanpassing 2023
Reactie WZN op advies LHP huuraanpassing 2023

Het Landelijk Huurders Platform staat altijd voor u klaar. Stuur een e-mail of vul het
contactformulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

CONTACT OPNEMEN