Intern en extern

Intern

Naast een bestuur kent het LHP ook vak- en werkgroepen. Een vakgroep buigt zich over een vraag of probleem en komt dan met een advies naar het bestuur. Een werkgroep heeft een meer permanent karakter. Zo verzorgt de werkgroep communicatie bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de website.

samendoen

Extern

Het LHP maakt ook onderdeel uit van de G10. Daarin zitten de 10 grootste huurdersorganisaties van het land. Samen vormen ze een factor waar Aedes, het samenwerkingsverband van de woningbouwcorporaties, rekening mee moet houden.
Dat gaat overigens ook via de Woonbond, waarin alle huurdersorganisaties verenigd zijn. Het LHP speelt daarin een actieve rol. Dat doet het ook in samenwerkingsorganisaties zoals HPAG, het Huurders Platform Aardbevingsgebied Groningen of de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels.