Intern en extern overleg

Intern

Het LHP kent diverse soorten van overleg. Er zijn werk- en vakgroepen die zich specialiseren op een terrein. Werkgroepen zijn blijvend, zoals bijvoorbeeld de werkgroep communicatie en vakgroepen zijn tijdelijk en houden zich specifiek bezig met een onderwerp.

Daarnaast zijn er gezamenlijke werkgroepen met Woonzorg. Daarin zitten vertegenwoordigers van beide organisaties en bekijken een onderwerp van alle kanten voordat er door de leiding van beide organisaties een besluit wordt genomen. Voorbeelden zijn onder andere integrale veiligheid, servicekosten, gemengde complexen enzovoort.

samendoen

Extern

Meer naar buiten gericht neemt het LHP ook deel aan samenwerkingsverbanden. Zo is er de HPAG oftewel Huurders Platform Aardbevingsgebied Groningen waarin alle huurdersorganisaties zitten die werkzaam zijn in het aardbevingsgebied. In Amsterdam is er de FAH, Federatie Amsterdamse Huurderskoepels waar het LHP ook aan deelneemt. Er zijn samenwerkingsverbanden in de Zaanstreek, Rotterdam, Twente enzovoorts.

Tenslotte is het LHP ook onderdeel van de G10. Daarin zijn de grootste 10 huurdersorganisaties vertegenwoordigt. De G10 steunt de Woonbond en is zo een schakel in de verbinding naar Aedes, de organisatie van verhuurders, en het ministerie.