Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Stichting Landelijk Huurdersplatform Woonzorg Nederland (hierna te noemen LHP) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van het LHP en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het LHP verstrekt. Het LHP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom het LHP-gegevens nodig heeft.

Het LHP verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang het LHP-gegevens bewaart.

het LHP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen. 

Het LHP verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek.

Op de website van het LHP worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het LHP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.

Het LHP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de berichten van het LHP bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan het LHP te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het LHP heeft hier geen invloed op.

Het LHP heeft Google geen toestemming gegeven om via het LHP verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lhp-wzn.nl. Het LHP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Het LHP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het LHP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door het LHP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het LHP op via info@lhp-wzn.nl.

www.landelijkhuurdersplatform.nl is een website van de Stichting Landelijk Huurders Platform Woonzorg Nederland en is als volgt te bereiken:

Adres:             Terborchstraat 1, 8011 GD Zwolle

KvK:                37108824

Telefoon:        085-4833127

E-mailadres:   info@landelijkhuurdersplatform.nl

 

 

Zwolle, 1 september 2022