Jaarverslagen

Elk jaar maakt het LHP een jaarverslag. Daarin staan uiteraard de inkomsten en uitgaven maar ook wat het LHP dat jaar heeft gedaan. Welke adviezen er zijn gegeven, de bestuurssamenstelling, wat er is georganiseerd en verder alles wat dat jaar speelde.

Het jaarverslag 2021 vindt u door te klikken op deze afbeelding.

Jaarverslag2021