Visie en missie

Visie 

De visie van het LHP, waar ze voor gaat, is dat uiteindelijk alle huurders hun vorm van woongeluk kennen. Dat is niet iets wat heel snel geregeld kan worden, maar met alles wat het LHP doet zit dit streven in het achterhoofd.

De meest recente versie van onze Missie en Visie vindt u door te klikken op de afbeelding. Wilt u liever een papieren versie dan kunt u die aanvragen via info@lhp-wzn.nl of door het contactformulier onder aan deze pagina in te vullen.

Missie

De missie van het LHP, waar het voor staat, is dat ze van waarde wil zijn voor de mensen die huren van Woonzorg en die zelfstandig wonen.

visie en missie