Hoe richten wij een huurdercommissie op?

Hoe richten wij een huurdercommissie op?

1
Stappenplan naar voorbeeld Woonbond
2
Meten van draagvlak en kennisgeving aan de bewoners/huurders.
3
Het opstellen van een kandidatenlijst bestuursleden.
4
Vaststellen verkiezingsprocedure.
5
Het bijeenroepen van een oprichtingsvergadering.
6
Verslaglegging.
7
De oprichtingsvergadering.
8
Na de oprichtingsvergadering.
9
Erkenning huurdercommissie.
10
Openen van een bankrekening en inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Ga naar de bovenkant